Старіння – шлях до смерті чи до безсмертя/Віктор Досенко

Безсмертна істота – turritopsis dohrnii, безсмертна медуза.

Richard Darkins «The Selfish Gene»

Наш організм – не більш, ніж машина з генетичною інформацією.

95% живих істот на цій планеті  безслідно загинули( не витримали еволюції).

МЕМ(«мім») – одиниця культурної інформації, поширювана від однієї людини до іншої за допомогою імітації, навчання, тощо.

Останній універсальний спільний предок( англ. Last universal common ancestor, LUCA ).

Жив ≈ 3,6-4,1 млрд. років тому.

Гіпотетичний найближчий загальний предок усіх живих організмів, що нині існують на землі.

Ми володіємо частинкою безсмертя.

Евгений Кунин «лышка случая»

«Древние гены составляют в геноме большинство и имеют отчетливую эволюционную судьбу.»

Геном людини ≈ 4 геноми ланцетника

Hox-гени (англ. Homeobox genes) – родина генів, що кодують фактори транскрипції, які визначають план будови тіла зародка під час ембріонального розвитку.

Hoxгени одинакові в усіх живих істот, починаючи з тварин.

MADS-box – консервативна послідовність нуклеотидів, що кодує домен.

В певному розумінні ми зберегли частину вегетативного(рослинного) життя.

August Weismanm: Теорія герміативної плазми.

Шлях до безсмертя – через втрату власного «я», через перемогу над егоїзмом.

Старіння – еволюційно налагоджений фізіологічний процес поступового зниження пристосувальних можливостей організму та збільшення ймовірності вік-асоційованих захворювань, смерті.

Negligible senescence – невловиме старіння; ймовірність смерті не збігається з віком( напр. сосна).

Голий землекоп – савець з невловимим старінням, живе 25-30 років.

Старіння притаманне кожній клітині організму чи властиве лише цілісному організму?

Alexis Carrel. Культивовані клітини безсмертні.

Leonard Hayflick. Культивовані клітини гинуть після 50-100 поділів. Клітини за межами організму безсмертні.

Ліміт Гейфліка – довів, що в кожній клітині організму є рахівник, який після певної кількості поділів

Приводить до смерті клітини та їх нащадків.

Олексій Оловніков – Теорія маргінаталій

Теломери – кінцеві ділянки хромосом, що складаються з некодуючих послідовностей нуклеотидів.(ТТА999)

Теломерада – фермент, що відновлює послідовність нуклеотидів на кінцях хромосом та може забезпечити необмежену кількість клітинних поділів.

Ранові клітини – вічні.

В.М. Дільман. Еволюційна теорія старіння Дільмана

Чутливість гіпоталамусу до гормональних впливів зменшується з віком, збільшується продукція ризикованих факторів та …….. гормонів.

Нейропептид ОРЕКСИН – центральний регулятор вуглеводного та енергетичного обміну.

Кількість орексин – продукуючих нейронів та концентрація орексину зменшується з віком → це запускає механізм старіння по всьому організму.

Кількість прийому їжі → збільшення рівня глюкози → кількість орексину зменшується.

Тривалість нашого життя і темп старіння встановлюється ще в ембріональному розвитку дитини.

Патогенні фактори постійно впливають на організм  людини і зменшення інтенсивності цього впливу може вважатися найвагомішою причиною «захворювання цивілізації».

Відсутність голодування → постійне блокування аутофагії, накопичення в клітинах ушкоджених протеїнів, органел, ендокринно-обмінні порушення.

Автофагія включається при голодуванні.

Зменшення фізичного навантаження( відсутність гіпоксії) → зменшення експресії генів, що забезпечують адаптацію до гіпоксії, порушення транспорту глюкози, ангіогенезу, антиоксидотного захисту та ін..

Бігати!

Зменшення впливу ксенобіотиків (рослинного, бактеріального та іншого походження) → зменшення експресії генів, що активуються ксенобіотиками, порушення утилізації ендогенних токсичних речовин, алергічні та ендокринні захворювання.

Обмеження калорій в раціоні збільшує тривалість життя .

Рапамицин – перспективний препарат для продовження життя( на 10-15%).

Не біологічне, а соціальне безсмертя.

Gustave Le Bon(1841-1931)

« Не лише живі, а й мертві відіграють значущу роль у сучасному житті будь-якого народу. Вони творці його моралі та несвідомі рушії його поведінки».

Соціальна роль: не важливо яку роль ви виконуєте, а як ви її виконуєте.

Архетипи України:

  • Лицар, характерник – уособлення шляхетності та козацької сили;
  • Єзуїт – державний діяч, комунікатор, холодний у своїх розрахунках та планах;
  • Козак Мамай – спокійний, занурений в себе фаталіст, філософ;
  • Землероб-гречкосій – працьовитий, прив’язаний до матеріальних цінностей, до землі;

Соціальні фактори довголіття:

  • Бути потрібний людям, соціуму – «начальники живуть довше»;
  • Естетичне самовиховання – емоційно «всеїдні» раніше втрачають відчуття краси;
  • Культивування альтруїзму – віддати усе, щоб отримати більше.