Ірина Кременовська

ІринаКременовська

Ірина Кременовська – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту економіко-правових досліджень НАН України. Є автором (співавтором) понад 100 наукових праць, у тому числі 5 навчальних посібників (з яких 4 — з грифом МОН України), 12 монографій, понад 30 наукових статтей, доповідей на конференціях, круглих столах і семінарах, а також резонансних відгуків і рецензій.

Leave a Reply

Your email address will not be published.