Світлана Машаровська

Світлана Машаровська – PhD у галузі політичних наук, автор дисертації «Маніпулятивні технології як складова політичних кампаній», політичним консультантом з багаторічним досвідом локальних і національних кампаній.